Počasí Zlechov - Slunečno.cz

Dokumenty KK Zlechov

VNITŘNÍ  ŘÁD KLUBU  - DESATERO DOBRÝCH ZÁSAD — DDZ

 

1. Členství klubu je podmíněno splněním povinností člena klubu,
     to znamená :

      - zaplacením ročního příspěvku

      - odpracování 10 brigádnických hodin

      - účast na výroční schůzi

2. Na cvičiště se dochází pouze se zdravým psem, který nejeví
     známky nemoci a má platné očkování proti vzteklině, parvoviróze,
     leptospiróze a psince. Psi musí být rovněž řádně odčervováni
     a odblešováni. Na vyzvání je majitel povinen předložit očkovací
     průkaz.

 

3.  Za naprosto nepřípustné se považují projevy fyzického
     i psychického týrání psů.

 

4.  Každý majitel psa dbá na bezpečí nejenom svého psa, ale i psů 
     ostatních. Kousaví jedinci jsou povinni nosit ochranné náhubky.

 

5.  Za škodu způsobenou psem v areálu cvičiště odpovídá vždy
     majitel psa.

6. Psa člen odkládá, pokud necvičí, na určené místo - odkládací kotec

      - kotec udržujeme v čistotě

      - každý člen je povinen po svém psu, zkontrolovat, zdali není
         kotec znečištěn.

      - při odebírání psa z kotce, je nutno kotec uzavřít.

7.  Cvičiště a jeho zařízení se udržuje v pořádku a čistotě.

      - před vstupem na cvičiště svého psa vyvenčit

      - v areálu cvičiště exkrementy po svém psu odklidit
         na příslušné místo

8. Každý člen je povinen vždy řádně uzavírat všechny brány a branky

9. Zájemci mladší 15 let musí mít vždy doprovod, plnoleté osoby
     a přihlášku musí podepsat zákonným zástupcem.

 

10.Je zakázáno parkovat vozidla na travnaté cvičné ploše vedle
       oploceného  areálu.

                                                                     Výbor kynologického klubu Zlechov